Home >> שיטות בנייה • בנייה מקובלת (בנייה קשיחה)
בנייה קשיחה - מבוא

הבנייה הקשיחה היא עדיין השיטה העיקרית בבנייה בארץ ורוב הבתים הפרטיים נבנים בשיטה זו.
בבנייה מסוג זה, מסת הקירות והתקרות גבוהה ולכך יש השפעה על התפקוד התרמי של הבית, כפי שמוסבר בפרק מסה תרמית.
ניתן לחלק את הבנייה הקשיחה ל - 4 שיטות בנייה שונות, שלעיתים משולבות ביניהן:

א. בנייה משלד בטון
ב.בנייה מחלקים טרומיים
ג. בנייה מקירות נושאים
ד. בנייה משלד פלדה

א. בנייה משלד בטון

הבתים עשויים משלד (יסודות, עמודים,קורות ותקרות/רצפות ) מבטון מזוין יצוק באתר בתבניות ומקירות מבלוקי בטון חלולים, או מבלוקי איטונג, עם ציפוי טיח חוץ ופנים וכן מחיצות פנים מבלוקים עם ציפוי טיח.
הגגות בשיטה זו הם גגות משופעים המכוסים רעפים על גבי שלד מעץ או מפרופילי פלדה קלים, או גגות שטוחים מבטון עם שכבת איטום למניעת חדירת מים.

· יתרונות הבנייה מבטון:

1. זוהי שיטת הבנייה המוכרת לרוב המתכננים והקבלנים בארץ .
2. המסה התרמית של הבית גבוהה יחסית לבנייה בשיטות אחרות ולכך יש יתרונות בהקטנת הפרשי הטמפרטורה בתוך הבית במהלך היממה .
3. הקירות יכולים לשאת עליהם עומסים כבדים ללא צורך בהכנות מיוחדות.
4. בתחזוקה סבירה, אורך החיים של הבתים הבנויים מבטון עשוי להגיע ל - 100 שנים ומעלה.

· חסרונות הבנייה מבטון:

1. משך הבנייה של בית מבטון ארוך יותר מאשר בשיטות אחרות.
2. משך הזמן הדרוש לחימום הבית או לקירורו ארוך יותר מאשר בבנייה קלה .

ב. בנייה מחלקים טרומיים

כדי להתגבר על אחד החסרונות של הבנייה מבטון – משך הביצוע הארוך יחסית, נעשה שימוש בחלקים טרומיים המיוצרים מבטון מזוין במפעל, מובאים לאתר הבנייה ומורכבים בו.
השימוש בחלקים טרומיים יכול להיעשות לבניית כל מעטפת הבית, היינו, רצפה, עמודים, קירות, קורות ותקרות, או לחלקה בלבד,כגון תקרות, קירות וכו'.

· יתרונות השיטה:

1. קיצור משך העבודות באתר .
2. איכות גבוהה של המוצר הסופי בשל תנאי הייצור והבקרה הנעשית במהלך הייצור במפעל .

· חסרונות השיטה:

1. מחייבת שימוש בציוד כבד .
2. מחייבת ביצוע עבודות הכנה ברמת דיוק גבוהה יחסית המצריכה עובדים בעלי מיומנות רבה.
3. בהיקפי בנייה קטנים עלולה להיות יקרה מבנייה רגילה.

ג. בנייה מקירות נושאים

קירות הבית עשויים מבלוקים ( בלוקי בטון או בלוקי איטונג נושאים ) ללא עמודים . גם בשיטה זו הגגות הם גגות משופעים המכוסים רעפים על גבי שלד מעץ או מפרופילי פלדה קלים, או גגות שטוחים מבטון עם שכבת איטום למניעת חדירת מים.

· יתרונות השיטה:

1. הבנייה נעשית בשיטות מוכרות לרוב הקבלנים בארץ .
2. בניית השלד והקירות החיצוניים נעשית בפעולה אחת ולפיכך מתקצר משך הביצוע של מעטפת הבניין.
3. אין צורך בבעלי מקצוע כברזלנים וטפסנים.

· חסרונות השיטה:

1. מוגבלת במספר הקומות שניתן לבנות.( בד"כ עד 3 קומות ).

ד. בנייה משלד פלדה.

שלד הבית ( עמודים וקורות ) עשוי מפרופילי פלדה כבדים. (במקום עמודים וקורות בבנייה מבטון ) שאר מרכיבי הבניין זהים לאלה שבבנייה משלד בטון.

· יתרונות השיטה:

1. מהירות הקמה.
2. דיוק רב של השלד הבנוי.
3. הקטנת כמות הפסולת באתר.

· חסרונות השיטה:

1. מחייבת בעלי מקצוע מיומנים ( מסגרים, רתכים ) .
קישור למידע נוסף

 © BNIYA.com - All rights reserved
Created by Atom MarCom